Tuyên bố bảo vệ dữ liệu

Chính sách quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: 18/01/2023

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến doanh nghiệp của chúng tôi và các trang web của chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Sau đây, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc xử lý dữ liệu của bạn. Bên chịu trách nhiệm là:

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Nước Köln
Điện thoại: +49 2203 9649 0
Fax: +49 2203 9649 222
e-mail: info@igus.de

Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ sau:
Ông Markus Strauss
Công ty tư vấn chiến thuật
Phố Walbecker 53
47608 Geldern
e-mail: de-data-protection@igus.net

Khi bạn sử dụng dịch vụ của igus®, chẳng hạn như sử dụng trang web của chúng tôi hoặc ứng tuyển vào một vị trí, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách bảo mật nghiêm ngặt và chỉ nhằm mục đích mà chúng tôi đã nêu với bạn khi thu thập dữ liệu. Các tiêu chuẩn của chúng tôi để xử lý dữ liệu của bạn là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang (BDSG) và các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành khác.

1. Cung cấp các trang web của chúng tôi

Với mỗi lần truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập một loạt dữ liệu và thông tin chung, bao gồm cả dữ liệu cá nhân thông qua hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu sau được lưu trong các tệp nhật ký của các trang web của chúng tôi:

 • Địa chỉ IP (có thể ở dạng ẩn danh, rút gọn)
 • Ngày và giờ yêu cầu (mốc thời gian)
 • Yêu cầu chi tiết và địa chỉ đích (phiên bản giao thức, phương thức HTTP, tham chiếu, chuỗi UserAgent)
 • Tên của tệp đã truy xuất và kích thước dữ liệu đã chuyển (URL được yêu cầu bao gồm chuỗi truy vấn, kích thước tính bằng byte)
 • Thông tin về việc truy xuất có thành công hay không (Mã trạng thái HTTP)
 • Trang web mà yêu cầu bắt nguồn từ
 • Loại trình duyệt và ứng dụng đã sử dụng
 • Hệ điều hành và giao diện
 • Ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt

 
Khi xử lý dữ liệu này, chúng tôi không đưa ra bất kỳ kết luận nào về danh tính của bạn. Không có đánh giá cá nhân hay đánh giá dữ liệu cho mục đích tiếp thị hoặc lập hồ sơ.
 
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. Đoạn 6 mục 1. f GDPR. Việc xử lý dữ liệu là bắt buộc về mặt kỹ thuật để cung cấp các trang web của chúng tôi và để đảm bảo sự ổn định và bảo mật cho hệ thống của chúng tôi. Đây cũng là lợi ích chính đáng của chúng tôi. Không thể sử dụng trang web của chúng tôi nếu không xử lý dữ liệu như vậy, tức là bạn không có khả năng phản đối.
 
Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa ngay khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi và phiên tương ứng kết thúc. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị xóa muộn nhất bảy ngày sau khi bạn kết thúc chuyến thăm trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie được lưu trên thiết bị của bạn và sau đó được truyền đến trang web của chúng tôi. Cookie chứa một chuỗi đặc trưng cho phép xác định rõ ràng trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập nhiều lần.

Chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa cookie bắt buộc phải dùng để vận hành trang web, cookie cho việc tự động hóa tiếp thị và cookie dùng để phân tích.

Nhiều bạn tự định cấu hình việc xử lý cookie. Bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình, bạn có thể tắt hoặc hạn chế việc chuyển cookie. Các cookie đã lưu trước đó có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Điều này cũng có thể xảy ra tự động. Khi hủy kích hoạt cookie trên trang web của chúng tôi, điều này có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng của trang web của chúng tôi. Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trên trang web của nhà cung cấp trình duyệt tương ứng của bạn:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=vn

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/vi/kb/xoa-cookie-va-du-lieu-trang-web-trong-firefox

Safari

https://support.apple.com/vi-vn/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/vi-vn/windows/xo%CC%81a-va%CC%80-qua%CC%89n-ly%CC%81-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


2.1 Cookie cực kỳ cần thiết

Các cookie cực kỳ cần thiết / cookie cần thiết để vận hành kỹ thuật là những loại bắt buộc cho hoạt động kỹ thuật của trang web của chúng tôi. Một số cookies dùng để đảm bảo sự ổn định kỹ thuật của trang web của chúng tôi trong khi một số khác giúp kích hoạt các chức năng liên quan đến sự an toàn. Việc sử dụng các chức năng nhất định ví dụ như giỏ hàng và biểu mẫu liên hệ của chúng tôi chỉ có thể thực hiện được thông qua việc sử dụng các cookie này. Vì không có cách nào khác để sử dụng các trang web của chúng tôi mà không có phần xử lý dữ liệu như thế này, nên bạn không thể phản đối chúng.

Chúng tôi sử dụng loại cookie này để cải thiện tính an toàn và chức năng của trang web và các ứng dụng web của chúng tôi. Các cookie cần thiết không bao gồm dữ liệu cá nhân, có nghĩa là chúng tôi không thu thập bất kỳ địa chỉ IP hoặc thông tin nào khác, có thể được truy ngược lại người của bạn. Chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết sau:

Cookie

Các nhà cung cấp

Mục đích

Thời gian hết hạn

__cf_bm

Hubspot

Xác định lưu lượng truy cập bot.

1 ngày

__cfruid

Hubspot

Quy định bởi Hubspot do chính sách giới hạn về tốc độ của họ.

Phiên

__hs_initial_opt_in

Hubspot

Ngăn người dùng nhìn thấy các biểu ngữ cookie của Hubspot mỗi khi họ sử dụng trang web ở chế độ nghiêm ngặt.

Bảy ngày

__hs_opt_out

Hubspot

Kiểm soát biểu ngữ cookie của Hubspot trên các trang do Hubspot tạo ra. Mặc dù cookie trên các trang web của chúng tôi chỉ được kiểm soát bởi biểu ngữ Onetrust nhưng cookie này vẫn phải được thiết lập để người dùng có quyền chọn tham gia (opt-in) hoặc từ chối (opt-out) cookie về hiệu suất của Hubspot.

6 tháng

Phiên làm việc trên RBTX

igus

ID của phiên làm việc chung

Hai tuần

RBTX-session-sig

igus

Xem "Phiên làm việc trên RBTX"

Hai tuần

lang

igus

Lưu ngôn ngữ dùng trên trang web

1 năm

ppms_privacy_[ID]

Piwik PRO

Lưu thông tin trong biểu ngữ cookie

1 năm


Thông qua việc sử dụng các cookie hoàn toàn cần thiết, chúng tôi dự định đơn giản hóa việc sử dụng trang web của chúng tôi cho bạn. Một số chức năng trên trang web của chúng tôi không thể hoạt động nếu không có các cookie này. Các cookie này yêu cầu chúng tôi có thể xác định trình duyệt của bạn ngay cả khi chuyển đổi trang web. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi nằm ở mục đích này.Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn thông qua các cookie thực sự cần thiết là lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều khoản. Đoạn 6 mục 1. . f GDPR.

Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào được thu thập thông qua các cookie hoàn toàn cần thiết để tạo hồ sơ người dùng.

2.1.1 Hubspot

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie của Hubspot bởi nhà cung cấp HubSpot, Inc., 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA ("Hubspot"). Hubspot là một nền tảng CRM và tiếp thị mà chúng tôi sử dụng để quản lý các địa chỉ liên hệ cũng như tạo bản tin, trang chủ và biểu mẫu trên trang web của chúng tôi. Phần lớn nhất của cookie do Hubspot thiết lập được sử dụng để phân tích hoạt động của trang web với mục tiêu có thể chỉ định cho mỗi liên hệ một sở thích sản phẩm. Hubspot cũng đặt cookie cho các mục đích bảo mật, chẳng hạn như để xác định lưu lượng bot.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là dựa theo Điều 6 phần 1 mục f) trong Quy định GDPR về cookie liên quan đến bảo mật và dựa theo Điều 6 phần 1 mục a) trong Quy định GDPR về cookie cho việc tự động hóa tiếp thị.

Quyền phản đối (Điều 21 GDPR)
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc này, bạn phải chặn Hubspot trong cài đặt trình duyệt của mình (xem bên trên). Trong trường hợp như vậy, bạn có thể không còn sử dụng được tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi nữa.


Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không cần nêu bất kỳ lý do nào có hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc truyền dữ liệu của mình tới Hubspot trong tương lai khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn tắt hoàn toàn Hubspot. Để thực hiện việc này, bạn phải tắt Hubspot trong cài đặt trình duyệt của mình (xem bên trên). Trong trường hợp này, bạn có thể không còn sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi nữa.


Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Hubspot cũng như các quyền liên quan và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông tin bảo vệ dữ liệu của Hubspot tại https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

2.1.2 Trình quản lý thẻ Tag của Piwik PRO

Trên các trang web của mình, chúng tôi sử dụng Trình quản lý thẻ Tag Piwik PRO từ nhà cung cấp Piwik PRO Group, bao gồm Piwik PRO SA (Địa chỉ: ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Ba Lan), Piwik PRO GmbH (Địa chỉ: Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Đức) và Piwik PRO LLC (Địa chỉ: 222 Broadway, New York 10038, Hoa Kỳ). ("Piwik PRO"). Piwik PRO được sử dụng để quản lý các thẻ Tag được đặt trên trang web của chúng tôi và các cookie liên quan.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) f GDPR.

Quyền phản đối (Điều 21 GDPR)
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Để thực hiện việc này, bạn phải chặn Piwik PRO trong cài đặt trình duyệt của mình (xem bên trên). Trong trường hợp như vậy, bạn có thể không còn sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi nữa.


Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Piwik PRO cũng như các quyền liên quan và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông tin bảo vệ dữ liệu của Piwik PRO tại https://piwikpro.de/datenschutz/.

Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

2.2 Cookie để tự động hóa tiếp thị

Tương tự như cookie cho việc phân tích, cookie cho việc tự động hóa tiếp thị dùng để thu thập dữ liệu về cách các trang web của chúng tôi được sử dụng. Tuy nhiên, không giống như cookie cho việc phân tích, những cookie này không được sử dụng cho mục đích chung mà được dùng để phân bổ lợi ích cụ thể của các cá nhân trong hệ thống tự động hóa tiếp thị của chúng tôi, với điều kiện là chúng có thể phân bổ. Chúng tôi thiết lập các cookie để tự động hóa tiếp thị như sau:

Cookie

Các nhà cung cấp

Mục đích

Thời gian hết hạn

__hssc

Hubspot

Theo dõi phiên. Điều này được sử dụng để xác định xem Hubspot có cần tăng số phiên và dấu thời gian trong cookie __hstc hay không.

Phiên

__hssrc

Hubspot

Cookie này được đặt khi cookie phiên được thay đổi để xác định xem người dùng đã đặt lại trình duyệt của họ hay chưa.

Phiên

__hstc

Hubspot

Cookie chính để theo dõi người dùng. Bao gồm tên miền, UTK, thời gian của lượt truy cập đầu tiên, cuối cùng và hiện tại và số phiên.

1 năm

hubspotutk

Hubspot

Theo dõi danh tính của người dùng. Điều này được sử dụng khi chuyển tiếp nội dung của biểu mẫu tới Hubspot để ngăn việc tạo hồ sơ liên hệ trùng lặp.

390 ngày


Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc dùng các cookie để tự động hóa tiếp thị là dựa vào sự đồng ý của bạn theo Điều 6 phần 1 mục a) trong Quy định GDPR

2.3 Cookie phân tích

Cookie cho việc phân tích cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập trên trang web và biết người dùng đến từ nguồn nào nhằm mục đích đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi xác định những trang nào phổ biến hơn và ít phổ biến hơn những trang khác và giúp hiểu luồng lưu lượng truy cập của người dùng. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập thông qua các cookie này đều được ẩn danh. Nếu bạn tắt các cookie này, chúng tôi sẽ không thể xác định khi nào hoặc cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các loại cookie được liệt kê ở bên dưới cho việc phân tích:

Cookie

Các nhà cung cấp

Mục đích

Thời gian hết hạn

_ga

Google

Phân biệt những người dùng riêng biệt

2 năm

_ga_<container-id>

Google

Duy trì các phiên có thể đo lường

2 năm

_gali

Google

Theo dõi những liên kết nào được nhấp vào một trang.

30 giây

_gcl_au

Google

Bao gồm một ID người dùng được tạo ngẫu nhiên.

90 ngày

IDE

Google

Bao gồm một ID người dùng được tạo ngẫu nhiên để nhận dạng người dùng.

1 năm

rollupga

Google

Chỉ định người dùng một số được tạo ngẫu nhiên làm bộ nhận dạng khách hàng. Điều này được bao gồm trong mọi yêu cầu trang web và được sử dụng để tính toán dữ liệu về khách truy cập, phiên và chiến dịch cho các báo cáo phân tích.

2 năm

rollupga_gid

Google

Xem "rollupga"

1 ngày

specificga

Google

Xem "rollupga"

2 năm

specificga_gid

Google

Xem "rollupga"

1 ngày

_gaexp

Google (Tối ưu hóa)

Lưu ID cho thử nghiệm và phiên cho thử nghiệm A / B.

86 ngày

mf_[session]

Mouseflow

Xác định phiên trình duyệt.

Phiên

mf_user

Mouseflow

Xác định người dùng cũ.

90 ngày

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân thông qua việc dùng cookie để phân tích là dựa vào sự đồng ý của bạn theo Điều 6 phần 1 mục a) trong Quy định GDPR

2.3.1 Google (Analytics & Optimize)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie của Google Analytics của Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Google Analytics là một công cụ phân tích cho phép theo dõi hành vi của người dùng, chẳng hạn như lượng thời gian người dùng đang dành cho những trang nào hoặc họ đã đến trang web của chúng tôi qua những nguồn nào. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo và xác định các vấn đề kỹ thuật với trang web.

Google Optimize là một công cụ để kiểm tra A/B. Nó cho phép chúng tôi hiển thị các phiên bản khác nhau của cùng một nội dung cho những người dùng khác nhau và sau đó đánh giá những thay đổi nội dung ảnh hưởng đến hành vi của người dùng như thế nào. Điều này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) GDPR.

Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không cần nêu bất kỳ lý do nào có hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc truyền dữ liệu của mình tới Google trong tương lai khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn tắt hoàn toàn Google Analytics & Optimize. Để thực hiện việc này, bạn phải tắt Google Analytics & Optimize trong cài đặt trình duyệt của mình (xem bên trên). Trong trường hợp này, bạn có thể không còn sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi nữa.


Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Google cũng như các quyền liên quan và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông tin bảo vệ dữ liệu của Google tại https://policies.google.com/privacy?hl=de. Bạn có thể tìm thấy thông tin về cài đặt quyền riêng tư của mình tại https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

2.3.2 Mouseflow

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie của Mouseflow bởi nhà cung cấp Mouseflow ApS, địa chỉ: Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Đan Mạch ("Mouseflow"). Cookie do Mouseflow thiết lập giúp chúng tôi theo dõi các chuyển động của chuột/cuộn trang và các lượt nhấp chuột trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng trên trang web của mình.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. 6 (1) GDPR.

Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không cần nêu bất kỳ lý do nào có hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc truyền dữ liệu của mình tới Mouseflow trong tương lai khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có tùy chọn tắt hoàn toàn Hubspot. Để thực hiện việc này, bạn phải tắt Hubspot trong cài đặt trình duyệt của mình (xem bên trên). Trong trường hợp này, bạn có thể không còn sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi nữa.


Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Mouseflow cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong thông tin bảo vệ dữ liệu của Mouseflow tại https://mouseflow.com/privacy/.

Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, cả về mặt pháp lý và hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

3. Tích hợp các dịch vụ khác
3. 1 Algolia

Các trang web của chúng tôi sử dụng Algolia từ nhà cung cấp Algolia, Inc., 301 Howard Str., Suite 300 SF, CA 94105, USA (https://www.algolia.com/) cho chức năng tìm kiếm nội bộ của chúng tôi. 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều Đoạn 6 mục 1. f GDPR.Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư tại https://www.algolia.com/policies/privacy.
Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

3.2 Calendly

Trang web của chúng tôi sử dụng Calendly từ nhà cung cấp Calendly, LLC (calendly.com) đặt lịch hẹn với những người liên hệ liên quan. Vì mục đích này, Calendly xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều Đoạn 6 mục 1. f GDPR.Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư tại https://calendly.com/privacy.
Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

4. Liên hệ

Bạn có nhiều lựa chọn để liên hệ với chúng tôi.

4.1 Liên hệ chung
4.1.1 Phạm vi xử lý dữ liệu

Chúng tôi đã cung cấp nhiều tùy chọn khác nhau trên trang web của chúng tôi để bạn liên hệ với chúng tôi (e-mail, bài đăng, điện thoại). Trong trường hợp này, chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn được truyền cho chúng tôi trong khi thiết lập liên hệ (ví dụ: địa chỉ e-mail, dữ liệu địa chỉ, số điện thoại hoặc dữ liệu cá nhân khác phát sinh từ nội dung).
 
4.1.2 Cơ sở pháp lý
Nếu liên hệ của bạn liên quan đến hợp đồng hoặc là liên hệ trước hợp đồng, Điều. đoạn 6 mục 1. b GDPR là cơ sở pháp lý. Trong tất cả các trường hợp khác, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn là Điều. đoạn 6 mục 1. f GDPR. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là xử lý các yêu cầu liên hệ của bạn.
 
4.1.3 Mục đích xử lý dữ liệu
Mục đích của việc xử lý dữ liệu là xử lý yêu cầu liên hệ của bạn. Dữ liệu sẽ chỉ được xử lý cho mục đích này. Trong tình huống này, dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.
 
4.1.4 Thời lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Sau khi yêu cầu liên hệ đã được xử lý đầy đủ, chúng tôi sẽ hạn chế dữ liệu của bạn để xử lý thêm. Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khi hết thời gian lưu giữ theo luật thuế và thương mại. Theo Mục 147, Đoạn 1 Bộ luật Tài chính Đức (AO), thời hạn này là 10 năm đối với chứng từ kế toán và 6 năm đối với chứng từ kinh doanh theo Mục 257, Đoạn 1 Bộ luật Thương mại Đức (HGB).
 Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc không thể sử dụng nó ở mức độ tối đa hoặc không thể liên hệ với chúng tôi.

5. Newsletter

Trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp tùy chọn đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.

5.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Khi đăng ký nhận bản tin, chúng tôi xử lý dữ liệu sau:

 • Tên công ty (tùy chọn)
 • Tên (tùy chọn)
 • Họ (tùy chọn)
 • Lời chào (tùy chọn)
 • Địa chỉ email
 • Mã bưu chính
 • Quốc gia
 • Địa chỉ IP của thiết bị đã sử dụng
 • Ngày và giờ yêu cầu

Chúng tôi thu thập sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn như một phần của quá trình đăng ký. Chúng tôi đảm bảo việc đăng ký thông qua cái gọi là quy trình chọn tham gia kép. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng địa chỉ e-mail được cung cấp thực sự thuộc về bạn. Sau khi nhập thông tin cần thiết (tên và địa chỉ e-mail), bạn sẽ nhận được e-mail tự động có liên kết kích hoạt. Bạn phải xác nhận liên kết này để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
Email quảng cáo của chúng tôi sử dụng pixel theo dõi. Chúng là các chấm đồ họa tí hon được nhúng vào e-mail và được gửi đi dưới định dạng HTML. Chúng cho phép chúng tôi thực hiện phân tích tệp nhật ký thống kê, vì chúng tôi có thể cho biết có bao nhiêu người dùng đã mở mỗi e-mail bằng số lượng pixel theo dõi được mở. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị của mình.

5.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Điều. đoạn 6 mục 1. a) trong Quy định GDPR.


Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và có hiệu lực trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận newsletter bất kỳ lúc nào thông qua liên kết được cung cấp ở cuối mỗi e-mail.


5.3 Mục đích xử lý dữ liệu
Mục đích của việc xử lý dữ liệu là đăng ký nhận bản tin. Dữ liệu sẽ chỉ được xử lý cho mục đích này. Chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ Hubspot của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong thông tin bảo vệ dữ liệu tại https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

5.4 Thời lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt thời gian bạn đăng ký nhận bản tin tương ứng của chúng tôi.
Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được đề cập, bạn sẽ không thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

6. Cung cấp thông tin sản phẩm

6.1 Tiếp thị qua email liên quan đến việc tải xuống bản tin và tài liệu của chúng tôi

6.1.1 Phạm vi xử lý dữ liệu
Khi đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn để tải xuống tài liệu (điều này là tùy chọn, có thể tải xuống tài liệu mà không cần cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào), chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp để định kỳ gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, tin tức, hội chợ và sự kiện qua e-mail.
Email quảng cáo của chúng tôi sử dụng pixel theo dõi. Đây là những đồ họa thu nhỏ được nhúng trong e-mail được gửi qua định dạng HTML. Chúng cho phép chúng tôi thực hiện phân tích tệp nhật ký thống kê vì chúng tôi có thể biết có bao nhiêu người dùng đã mở mỗi e-mail dựa trên số lượng người dùng đã tải pixel theo dõi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị trực tuyến của mình.

6.1.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Điều. Đoạn 6 mục 1 a) trong Quy định GDPR.

Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do có hiệu lực cho tương lai, ví dụ bằng cách nhấp vào liên kết có trong mỗi email để kết thúc đăng ký của bạn hoặc bằng cách gửi tin nhắn đến de-data-protection@iguigus.net.


6.1.3 Mục đích xử lý dữ liệu
Mục đích của việc xử lý dữ liệu là thực hiện các biện pháp tiếp thị. Chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ Hubspot của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong thông tin bảo vệ dữ liệu tại https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

6.1.4 Thời lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi có thông báo mới. Sau khi bạn thực hiện việc thu hồi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đồng ý rõ ràng cho việc sử dụng tiếp hoặc chúng tôi có quyền xử lý thêm dữ liệu, điều này được pháp luật cho phép và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong tuyên bố này.
 
Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được chỉ định thì không thể gửi thông tin sản phẩm qua e-mail.6.2 Tiếp thị qua email liên quan đến việc bán sản phẩm

6.2.1 Phạm vi xử lý dữ liệu

Nếu chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân của bạn (họ/tên, địa chỉ email) như một phần của việc bán sản phẩm của chúng tôi và bạn không phản đối điều này, chúng tôi có quyền thường xuyên gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm tương tự qua email theo Mục 7 đoạn. 3 UWG.
Email quảng cáo của chúng tôi sử dụng tracking pixel. Đây là những đồ họa thu nhỏ có trong email và được gửi ở định dạng HTML nhằm ghi tệp nhật ký và phân tích tệp thống kê nhật ký. Dựa trên tracking pixel, chúng tôi có thể biết liệu bạn có mở e-mail quảng cáo của chúng tôi hay không và bạn đã nhấn vào đường link nào trong e-mail đó. Điều này giúp chúng tôi tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị trực tuyến của mình.

6.2.2 Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là Điều. đoạn 6 mục 1 f GDPR. Chúng tôi có lợi ích chính đáng quan trọng nhất trong việc quảng cáo tới khách hàng của mình.

Quyền phản đối (Điều 21 GDPR)
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào có hiệu lực trong tương lai, ví dụ như qua de-data-protection@igus.net hoặc qua liên kết phản đối có trong mỗi email quảng cáo.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.


6.2.3 Mục đích xử lý dữ liệu
Mục đích của việc xử lý dữ liệu là thực hiện các biện pháp tiếp thị. Chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ Hubspot của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong thông tin bảo vệ dữ liệu tại https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.
Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ Salesforce của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong thông tin bảo vệ dữ liệu tại https://www.saleforce.com/de/campaign/gdpr/.
 
6.2.4 Thời lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi có thông báo mới. Sau khi bạn thực hiện việc thu hồi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đồng ý rõ ràng cho việc sử dụng tiếp hoặc chúng tôi có quyền xử lý thêm dữ liệu, điều này được pháp luật cho phép và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong tuyên bố này.
 Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu được chỉ định thì không thể gửi thông tin sản phẩm qua e-mail.

7. Khảo sát người dùng

Chúng tôi thực hiện các cuộc khảo sát người dùng trên các trang web của chúng tôi. Các cuộc khảo sát này có thể được thực hiện thông qua hoặc biểu mẫu phản hồi hoặc như một phản ứng đối với các hành vi khác nhau của người dùng, chẳng hạn như hủy bỏ quy trình đặt hàng. Nếu bạn chọn điền vào biểu mẫu phản hồi, dữ liệu sau có thể được chuyển cho chúng tôi (do bạn nhập):

 • Tên công ty (tùy chọn)
 • Lời chào (tùy chọn)
 • Tên (tùy chọn)
 • Họ (tùy chọn)
 • Địa chỉ (đường phố, số nhà, mã bưu điện, thành phố, quốc gia) (tùy chọn)
 • Địa chỉ E-mail (tùy chọn)
 • Số điện thoại (tùy chọn)
 • Bất kỳ thông tin nào được nhập vào cuộc khảo sát
 • Địa chỉ IP của thiết bị đã sử dụng
 • Ngày và giờ yêu cầu


Tùy thuộc vào từng biểu mẫu, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể coi một số dữ liệu được liệt kê là tùy chọn ở trên theo yêu cầu nếu chúng tôi cho rằng cần thiết cho việc liên lạc sau này.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được cung cấp trong cuộc khảo sát là Điều. đoạn 6 mục 1. a) GDPR. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu được xử lý như một phần của việc nhúng các cuộc khảo sát trên trang web của chúng tôi là Điều. đoạn 6. 1 f GDPR.

Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để đánh giá cuộc khảo sát và cho bất kỳ thông tin liên lạc nào sau đó. Trong trường hợp này, dữ liệu được chuyển cho nhà thầu phụ Survicate của chúng tôi.
Survicate, Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, Ba Lan là dịch vụ đặt và đánh giá các cuộc khảo sát. Mục đích của việc sử dụng Survicate là thu thập phản hồi từ người dùng trang web của chúng tôi để cải thiện nó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của Survicate tại https://help.survicate.com/en/articles/3943207-terms-of-service-privacy-policy-gdpr-and-dpa.
Chúng tôi có quyền thiết lập kết quả khớp với cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi trong Hubspot dựa trên dữ liệu cá nhân được cung cấp trong cuộc khảo sát. Bằng cách chỉ định yêu cầu liên hệ của bạn cho hồ sơ khách hàng, chúng tôi mong muốn có thể trả lời các yêu cầu liên hệ của bạn một cách tốt nhất.

Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra lý do có hiệu lực trong tương lai bằng cách gửi tin nhắn tới địa chỉ tode-data-protection@igus.net.


Chúng tôi xóa kết quả của mỗi cuộc khảo sát ngay sau khi chúng tôi ngừng sử dụng kết quả của cuộc khảo sát đó.

8. Xử lý dữ liệu khi sử dụng cửa hàng trực tuyến của chúng tôi
8.1 Yêu cầu báo giá
8.1.1 Phạm vi xử lý dữ liệu

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội yêu cầu các ưu đãi trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Để có thể xử lý những yêu cầu này, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bạn cung cấp (bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email). Chúng tôi sử dụng dữ liệu để xử lý và để liên lạc với bạn. 

8.1.2 Cơ sở pháp lý
Việc xử lý dữ liệu liên quan đến quy trình yêu cầu diễn ra trên cơ sở Nghệ thuật đoạn 6 mục 1 b GDPR, tức là việc xử lý dữ liệu của bạn là cần thiết cho giao dịch.

8.1.3 Mục đích xử lý dữ liệu
Mục đích của việc xử lý dữ liệu là thực hiện các hợp đồng mua hàng được thực hiện thông qua cửa hàng trực tuyến cũng như các dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để khẳng định các quyền phát sinh từ các hợp đồng được ký kết hoặc ký kết với bạn.

Là một phần của quy trình này, dữ liệu của bạn cũng sẽ được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA.

8.1.4 Thời lượng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trong suốt thời gian quan hệ hợp đồng của chúng tôi. Điều này cũng bao gồm việc bắt đầu một hợp đồng (quan hệ pháp lý tiền hợp đồng). Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa sau khi hết thời hạn lưu giữ theo luật thuế và thương mại. Đây là 10 năm đối với chứng từ kế toán theo Mục 147 đoạn. 1 của Bộ luật tài chính Đức (AO) và 6 năm đối với các tài liệu kinh doanh theo Mục 257 đoạn. 1 của Bộ luật Thương mại Đức (HGB)
Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để ký kết hợp đồng.

9. Mạng xã hội

Chúng tôi vận hành sự hiện diện trực tuyến trên các mạng và nền tảng xã hội (các trang truyền thông xã hội). Trên các phương tiện truyền thông xã hội của mình, chúng tôi thường xuyên xuất bản và chia sẻ nội dung, ưu đãi và đề xuất sản phẩm.
 
9.1 Phạm vi xử lý
Với mỗi tương tác trên mạng xã hội của chúng tôi, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tự động được các nhà điều hành mạng xã hội tương ứng thu thập và lưu trữ cho mục đích nghiên cứu thị trường và quảng cáo. Không thể loại trừ rằng dữ liệu được thu thập cũng có thể được xử lý bên ngoài Liên minh Châu Âu. Trong số những điều khác, điều này có thể gây khó khăn hơn cho việc thực thi quyền của chủ thể dữ liệu. Cái gọi là hồ sơ sử dụng được tạo từ dữ liệu thu thập bằng cách sử dụng bút danh. Ví dụ: chúng có thể được sử dụng để đặt quảng cáo trong và ngoài mạng xã hội phù hợp với sở thích của bạn. Vì những mục đích này, cookie hoặc công nghệ tương tự ghi lại hành vi sử dụng của bạn sẽ được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối của bạn.
 
Chúng tôi thường thu thập tất cả thông tin liên lạc, nội dung và thông tin khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi khi bạn truy cập các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng nội dung nào đó lên một trong các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn riêng tư cho chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản với mạng xã hội liên quan, chúng tôi cũng có thể xem thông tin công khai của bạn, chẳng hạn như tên người dùng, thông tin trong hồ sơ công khai của bạn và nội dung bạn chia sẻ với đối tượng công khai.
 
Loại, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các mạng xã hội chủ yếu được xác định bởi các nhà khai thác mạng xã hội. Để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu của nhà cung cấp tương ứng cũng như các quyền của bạn về vấn đề này và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông tin bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp tương ứng:
 

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Twitter (Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/de/privacy
 • LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg) https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 • Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, Tầng 2, Phố Fenian, Dublin 2, Ireland) https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • Tik Tok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland) https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

 
9.2 Phân tích mức sử dụng (Thông tin chi tiết về Trang)
Chúng tôi vận hành một trang fan page Facebook ("Fanpage"). Trong tình huống này, Facebook cung cấp cho chúng tôi cái gọi là "Thông tin chi tiết về Trang". Với mỗi tương tác của bạn với các trang người hâm mộ, Facebook sẽ ghi lại hành vi sử dụng của bạn bằng cookie và các công nghệ tương tự. Đây là số liệu thống kê ẩn danh có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về sự tương tác với các bài đăng của chúng tôi hoặc nội dung khác. Không thể truy về cụ thể người dùng. Chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được Facebook sử dụng để tạo Page Insights ("Dữ liệu Page Insights"). Việc lựa chọn và xử lý dữ liệu Thông tin chi tiết Trang được thực hiện độc quyền bởi Facebook.
 
Với sự trợ giúp của Thông tin chi tiết Trang, chúng tôi có được kiến thức về cách bạn sử dụng fanpage của chúng tôi, sở thích của bạn đối với fanpage cũng như chủ đề và nội dung nào đặc biệt phổ biến. Điều này cho phép chúng tôi tối ưu hóa các hoạt động trên trang fan hâm mộ của mình, chẳng hạn như bằng cách đáp ứng tốt hơn sở thích và thói quen sử dụng của khán giả khi lập kế hoạch và lựa chọn nội dung của chúng tôi.
 
Chúng tôi và Facebook chịu trách nhiệm chung về việc xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến Page Insights. Vì mục đích này, chúng tôi và Facebook đã ký kết thỏa thuận chỉ định công ty nào thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu nào theo GDPR liên quan đến việc xử lý dữ liệu Page Insights data.
 
Bạn có thể xem thỏa thuận với Facebook tại đây: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Bản tổng hợp các nội dung chính của thỏa thuận này (bao gồm danh sách dữ liệu Page Insights data) tại đây: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
9.3 Cơ sở pháp lý cho việc xử lý
Nếu bạn được nhà điều hành mạng xã hội tương ứng yêu cầu đồng ý xử lý dữ liệu thì cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều. Đoạn 6 mục 1 a) trong Quy định GDPR Nếu không, cơ sở pháp lý là Điều. Đoạn 6 mục 1 f GDPR. Chúng tôi có lợi ích chính đáng quan trọng nhất trong việc trình bày tối ưu các ưu đãi của chúng tôi và giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên quan tâm.

Quyền thu hồi
Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần lý do và có hiệu lực trong tương lai.
Nếu bạn không đồng ý với việc truyền dữ liệu của mình trong tương lai trong bối cảnh sử dụng các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, bạn có tùy chọn phản đối việc xử lý dữ liệu thông qua các liên kết sau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng xã hội:

 • Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
 • Twitter: https://twitter.com/personalization
 • Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Việc rút lại sự đồng ý của bạn có thể hạn chế các chức năng của các trang web của chúng tôi hoặc mạng xã hội bị ảnh hưởng.

 

Quyền phản đối (Điều 21 GDPR)
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào mà không cần nêu bất kỳ lý do nào có hiệu lực trong tương lai. Bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
Để xử lý dữ liệu Page Insights của bạn cùng với Facebook, chúng tôi đã đồng ý với Facebook rằng Facebook chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp cho bạn thông tin về việc xử lý dữ liệu dữ liệu Page Insights của bạn và cho phép bạn thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của mình theo GDPR (ví dụ: quyền phản đối). Để biết thêm thông tin về quyền bảo vệ dữ liệu của bạn liên quan đến Page Insights và cách bạn có thể thực hiện chúng trực tiếp với Facebook, vui lòng nhấp vào đây: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
Bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình đối với các hoạt động xử lý liên quan đến trách nhiệm chung của chúng tôi với Facebook bằng cách liên hệ với chúng tôi, ví dụ: bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến Facebook ngay lập tức.


9.4 Mục đích xử lý dữ liệu
Với sự hiện diện trực tuyến của mình, chúng tôi mong muốn giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bên quan tâm cũng như trình bày tối ưu hóa các ưu đãi của chúng tôi.
 
Bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Việc cung cấp này không được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu và cũng không cần thiết cho việc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, việc bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn có thể hạn chế chức năng của các trang web của chúng tôi.

 

10. Quyền của chủ thể dữ liệu

Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn là một chủ thể dữ liệu theo điều. 4 GDPR số 1 với các quyền sau đây đối với chúng tôi:

 • Quyền được thông tin (Điều 15 GDPR)
 • Quyền được cải chính (Điều. 16 GDPR)
 • Quyền xóa (Điều. 17 GDPR)
 • Quyền hạn chế xử lý (Điều. 18 GDPR)
 • Quyền được tham vấn (Điều. 19 GDPR)
 • Quyền di chuyển dữ liệu (Điều. 20 GDPR)
 • Quyền phản đối (Điều. 21 GDPR)
 • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát (Điều. 77 GDPR)
 • Quyền hủy bỏ tuyên bố đồng ý của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu (Điều. đoạn 7. 3 GDPR)
  Bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của mình với chúng tôi bất kỳ lúc nào, ví dụ: bằng cách gửi e-mail đến de-data-protection@igus.net. Việc thu hồi sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý cho đến khi thu hồi.


Quyền phản đối (Điều 21 GDPR)
Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình dựa trên Điều khoản. 6 đoạn. 1 lít. e hoặc f bất cứ lúc nào có hiệu lực cho tương lai. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ hồ sơ nào được thực hiện dựa trên các điều khoản này.
Chúng tôi sẽ ngừng tất cả quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở pháp lý để việc xử lý thông tin của chúng tôi ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý phục vụ mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.


Nếu bạn muốn thực hiện quyền, vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ de-data-protection@igus.net.
 
Chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác định danh tính của bạn. Ví dụ: khi thực hiện quyền thông tin, chúng tôi có thể đảm bảo rằng thông tin không được tiết lộ cho những người không có thẩm quyền.
 Chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyết định tự động nào trên các trang web của chúng tôi.

11. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự thao túng ngẫu nhiên hoặc cố ý, mất mát, phá hủy hoặc truy cập thông qua những người không được phép. Chúng tôi liên tục cải thiện các biện pháp an ninh của mình theo các kĩ thuật mới nhất.

12. Trách nhiệm đối với nội dung bên ngoài

Các trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của các bên bên ngoài. Chúng tôi không có ảnh hưởng và không kiểm soát nếu các bên này tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu bạn cho rằng các trang bên ngoài được liên kết vi phạm luật hiện hành hoặc lưu trữ nội dung không phù hợp, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ xem xét thông báo của bạn và xóa liên kết bên ngoài nếu cần. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của các trang web bên ngoài được liên kết.

13. Hiệu lực của chính sách bảo mật này

Thông qua sự phát triển liên tục của các trang web của chúng tôi, có thể cần phải điều chỉnh chính sách bảo mật. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Phiên bản có sẵn tại thời điểm bạn truy cập trang web có thể áp dụng được.