Tư vấn miễn phí với các chuyên gia của chúng tôi

Chọn một ngày hẹn và thời gian và chúng tôi sẽ gọi cho bạn để thiết kế trực tiếp robot với bạn.

Chi phí cho phần cứng
800.000 ₫ - 8.000.000 ₫
Các giải pháp
độc lập
Nhận báo giá cố định
trong vòng 48 giờ
Lợi tức đầu tư (Return on investment)
dưới 12 tháng

Tìm ra giải pháp cho bạn trong 4 bước

1
rbtx-expert

Đặt hẹn gọi video miễn phí với các chuyên gia RBTXpert của chúng tôi

Bạn chọn ngày và giờ hẹn để gọi video miễn phí với chúng tôi. Trong email xác nhận, bạn sẽ nhận được một đường dẫn để tham gia cuộc gọi video trực tuyến.
2
rbtx-expert

Cho chúng tôi thấy ứng dụng của bạn

Trong lúc gọi video, bạn cho RBTX xem ứng dụng của mình và nêu rõ các yêu cầu về quy trình tự động hóa của bạn.
3
rbtx-expert

Chúng tôi sẽ tìm tất cả các linh kiện cùng với bạn

Bạn và chuyên gia RBTXpert sẽ cùng nhau tập hợp một giải pháp phù hợp cho ứng dụng của bạn. Trong cuộc gọi video, chúng tôi sẽ chọn và trình bày các linh kiện riêng lẻ phù hợp với ứng dụng của bạn.
4
rbtx-expert

Nhận báo giá cố định

Bạn sẽ nhận được báo giá cố định trong vòng 48 giờ. Báo giá này bao gồm chi phí phần cứng và các chi phí tích hợp linh kiện mà bạn đã yêu cầu. Phần cứng thường có giá 356.000.000 VNĐ (tại thời điểm đăng bài) để bạn tự tích hợp.

Đặt hẹn ngay bây giờ