Tư vấn cá nhân
bởi các chuyên gia của chúng tôi
Kiểm tra tính khả thi
cho ứng dụng tự động hóa của bạn
Khuyến nghị về việc tích hợp các linh kiện
từ mạng lưới đối tác của chúng tôi
Bạn muốn tự động hóa một hệ thống sản xuất và băn khoăn về tính khả thi của dự án này? Chỉ cần mô tả phần công tác của ứng dụng mà bạn muốn áp dụng quy trình tự động hóa với một vài cú nhấp chuột. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp các linh kiện có thể tùy chỉnh cho robot của bạn. Nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp bạn đến một trong những đối tác về hệ thống tích hợp đã được chứng nhận của chúng tôi.