Dấu ấn

Dấu ấn

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Cologne
Điện thoại.: +49 2203 9649 0
Fax: +49 2203 9649 222
E-mail: info@igus.vn
Giám đốc điều hành: Frank Blase, Michael Blaß, Artur Peplinski, Dr. Thilo Schultes, Tobias Vogel
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: HRB 27158
Tòa án quận: AG Köln
Mã số thuế GTGT của Đức: DE121976915
Mã số thuế để bán hàng Số: 216/5875/0610